Resort rozwoju uważa, że mieszkania, które powstają przy wsparciu z budżetu państwa, nie powinny być przekształcane na własnościowe. Spółdzielnie mieszkaniowe, których ta propozycja dotyczy, chcą zmiany procedowanych przepisów.

Projekt nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa przewiduje kilka opcji wsparcia budownictwa społecznego z budżetu państwa, ale w zamian mocno ogranicza TBS-om, SIM-om i spółdzielniom mieszkaniowym prawo do przekształcania mieszkań, które powstały dzięki dopłatom z publicznych pieniędzy, we własnościowe. Tylko w ten sposób, zdaniem autorów projektu, jesteśmy w stanie zbudować odpowiedni do potrzeb zasób dostępnych cenowo mieszkań dla osób, które za dużo zarabiają, by starać się o mieszkanie komunalne, ale za mało, by zaciągnąć kredyt hipoteczny czy wynająć mieszkanie na wolnym rynku.

– Wprowadzenie zakazu przekształcania mieszkań powinno dotyczyć jedynie tych przypadków, w których dofinansowanie budowy pochodzi z bezzwrotnych dotacji budżetowych. W sytuacjach gdy finansowanie opiera się na wkładach własnych oraz kredycie preferencyjnym, zakaz ten jest nieuzasadniony. Warto zauważyć, że inne programy mieszkaniowe, takie jak Bezpieczny kredyt 2 proc. czy Mieszkanie na start, również bazujące na dopłatach do odsetek, nie ograniczały prawa własności takich mieszkań – uważa Monika Chełstowska, dyrektor zarządzająca programu „Mieszkania lokatorskie”.

Zdaniem Hanny Milewskiej-Wilk, ekspertki z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, budowa zasobu mieszkań społecznych wyłącznie na wynajem jest potrzebna, ale należy to umieścić w lokalnym kontekście.

– Bardzo potrzebują zasobu z większą rotacją najemców duże miasta, ale mniejsze ośrodki już niekoniecznie. Warto pomyśleć może o stworzeniu innych instrumentów dla spółdzielni i nawet TBS-ów i SIM-ów, dzięki którym możliwa byłaby budowa dla osób niemających zdolności kredytowej, ale w dłuższej perspektywie pozwalających na dojście do własności, czyli odpowiednika kredytów hipotecznych dla np. dla spółdzielni lub nawet prywatnych instytucji niedziałających dla zysku – ocenia ekspertka. ©℗