Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało w tym celu projekt nowelizacji, który zakłada, że w art. 29 ustawy o własności lokali zostanie dodany ust. 4 w brzmieniu: „Właściciel lokalu ma prawo wglądu w dokumenty wspólnoty mieszkaniowej oraz prawo udzielenia przez zarząd lub zarządcę, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną w sposób określony w art. 18 ust. 1, informacji dotyczących zarządu nieruchomością wspólną”. Dziś przepisy mówią jedynie ogólnie o prawie mieszkańców do kontroli.
Informacja taka znalazła się w odpowiedzi resortu na interpelację nr 35879 Mariusza Trepki, posła PiS, w której zwracał uwagę na problem nieprofesjonalnych zarządców. Poseł wskazywał, że zgłaszają się do niego mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych, skarżący się na niekompetentne działania zarządców nieruchomości.