Takie ważne zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw skierowany niedawno do opiniowania. Jego głównym celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na co państwa członkowskie mają czas do końca stycznia przyszłego roku. Upraszczając założenia unijnych regulacji, chodzi przede wszystkim o to, by zapewnić większe bezpieczeństwo wody pitnej, m.in. dzięki modyfikacji systemu kontroli jej jakości. Jednak zdaniem ekspertów polski ustawodawca w proponowanej regulacji zdecydowanie wyszedł poza unijne przepisy i z sensownej dyrektywy stworzył legislacyjną niedoróbkę.

Przegląd co sześć lat