Artykuły na temat: "księgi rachunkowe"

27 lipca 2020 r.

Księgi rachunkowe: Sprawozdanie zatwierdzone, a dostrzeżono błędy. Co można zrobić

6 lipca 2020 r.

Pracownik zmarł w trakcie miesiąca. Co ze składkami i zaliczką na PIT? [EKSPERT RADZI]

17 grudnia 2018 r.

Decyzję o likwidacji zużytego środka trwałego po przeglądzie podejmuje komisja

16 września 2018 r.

Przy przekazaniu drugiej raty na ZFŚS można już skorygować kwotę odpisu

3 września 2018 r.

Rachunkowość: Jak wykazać i ujmować rozliczenia międzyokresowe