Artykuły na temat: "księgi rachunkowe"

17 grudnia 2018 r.

Decyzję o likwidacji zużytego środka trwałego po przeglądzie podejmuje komisja

16 września 2018 r.

Przy przekazaniu drugiej raty na ZFŚS można już skorygować kwotę odpisu

3 września 2018 r.

Rachunkowość: Jak wykazać i ujmować rozliczenia międzyokresowe