Wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie za pracę

W 2013 r. wynosi 1600,00 zł brutto. W pierwszym roku pracy - 80 proc. tej kwoty to 1200,00 zł.

(Dz.U. z 2012 poz. 1026)

Przeciętne prognozowane miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto w gospodarce narodowej w 2013 r. ma wynieść 3713,00 zł. (M.P. z 2012 poz. 1018)

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2012 r. wyniosło 3690,30 zł (M.P. z 2013 r., poz. 88)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2013 r. wynosiło 3680,18 zł (Komunikat Prezesa GUS z 18 lutego 2013 r.)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysków za 2012 r. wynosi 37722,28 zł (M.P. z 2013 r., poz. 36)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2013 r. wyniosło 3680,30 zł (Obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2013 r.)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za 2012 r. wynosi 3728,36 zł (Dz. Urz. GUS z 2013 r., poz. 4)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale 2012 r. wynosiło 3877,50 zł (M.P. z 2013 r., poz. 37)

Wynagrodzenie młodocianych


Okres
obowiązywania
Rok nauki I
(4 proc)
Rok nauki II
(5 proc)
Rok nauki III
(6 proc)
1.03.2013 -
- 31.05.2013
147,61 zł184,52 zł221,42 zł
1.01.2013 -
- 28.02.2013
140,41 zł175,51 zł210,61 zł
1.12.2012 -
- 31.12.2012
140,41 zł175,51 zł210,61 zł
1.09.2012 -
- 30.11.2012
139,87 zł174,84 zł209,81 zł
1.06.2012 -
- 31.08.2012
145,84 zł182,30 zł218,77 zł
1.03.2012 -
- 31.05.2012
143,47 zł179,34 zł215,21 zł
1.01.2012 -
- 29.02.2012
136,64 zł170,80 zł204,96 zł
1.12.2011 -
- 31.12.2011
136,64 zł170,80 zł204,96 zł
1.09.2011 -
- 30.11.2011
134,64 zł168,31 zł201,97 zł
1.06.2011 -
- 31.08.2011
138,65 zł173,32 zł207,98 zł
1.03.2011 -
- 31.05.2011
137,53 zł171,91 zł206,29 zł
1.01.2011 -
- 28.02.2011
128,12 zł160,15 zł192,18 zł


Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% tego wynagrodzenia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. nr 60, poz. 278).