Co trzeci student zarabia w Polsce między cztery a sześć tysięcy złotych miesięcznie. To o 16,5 proc. więcej, niż rok wcześniej - wynika z marcowego raportu "Student w pracy" Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu.

Obecnie płaca minimalna w Polsce wynosi 4242 zł brutto. Dla osób poniżej 26. roku życia zatrudnionych na umowę zlecenie pensja brutto jest równa temu, co faktycznie wpływa do ich kieszeni (netto). Dla młodych na umowach o pracę daje to 3376,53 zł na rękę. Natomiast osobom, które już są po 26. urodzinach i otrzymują wynagrodzenie minimalne na umowie o pracę, pracodawcy po potrąceniu podatków i składek wypłacą 3267,53 złotych.

Dochody studentów według badań Polskiej Rady Biznesu

Z przekazanego PAP badania przeprowadzonego w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu przez pracownię SW Research wynika, że "co czwarty studiujący (24,3 proc.) zarabia pomiędzy tysiąc a dwa lub nawet niecały tysiąc na rękę". W zeszłym roku takie zarobki zadeklarowało 24,5 proc. badanych.

Zwrócono uwagę, że spadła jednocześnie liczba studiujących, którzy otrzymują pomiędzy 2 tys. zł a 4 tys. zł netto. "W 2024 r. to 28 proc., a w roku ubiegłym (2023) było to 37,9 proc. studentów" - pokazały badania.

Zarobki pomiędzy 4 tys. zł a 6 tys. zł na rękę zadeklarowało w badaniu 29 proc. badanych, podczas gdy w 2023 r. było to 12,5 proc. ankietowanych.

Oczekiwania studentów co do przyszłych zarobków

Na pytanie, ile chcieliby zarabiać studenci, co trzeci badany podał ponad 10 tys. zł na rękę. Rok wcześniej taką odpowiedź dał co czwarty ankietowany.

W 2025 roku pensję w takiej wysokości chciałoby mieć 42,2 proc. studentów (w 2023 r. – 32,8 proc.), a za dziesięć lat 78,9 proc. (w 2023 r. – 66,1 proc.).

Metodologia i skala badania 'Student w pracy'

Badanie "Student w pracy" przeprowadzono w marcu 2024 r. na ogólnopolskiej próbie 800 studentek i studentów z 13 miast Polski. Badanie zrealizowano techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel.

Program Kariera Polskiej Rady Biznesu jest największym multikorporacyjnym programem płatnych staży w Polsce. W tym roku 52 pracodawców przygotowało blisko 120 staży w całym kraju w kilkunastu specjalizacjach i obszarach. Wszyscy stażyści otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4,5 tys. zł do 7,5 tys. zł za miesiąc. W 2023 r. co trzeci uczestnik programu kontynuował współpracę z firmą, w której odbył wakacyjny staż.(PAP)

autor: Magdalena Gronek

mgw/ jann/