Zmiany klimatu, wykorzystanie nowych technologii, służba zdrowia i obrona cywilna – to przykłady tematów, o których dyskutować będą samorządowcy na rozpoczęcie kadencji – podczas Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13-14 maja w Sopocie.

Działania miast i gmin w obliczu zmian klimatu

Polska dąży do promowania inicjatyw mających na celu osiągnięcie celów klimatycznych UE oraz wspierania partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Samorządy odegrają kluczową rolę w realizacji projektów z zakresu transformacji energetycznej, elektryfikacji transportu publicznego czy edukacji klimatycznej. Rola ta będzie jeszcze ważniejsze w kontekście prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz partnerstwa na rzecz polityki klimatycznej pomiędzy rządem, biznesem i samorządem. Jakie są główne cele i priorytety Polski w tym zakresie? Na te i inne pytania podczas Samorządowego Kongresu Finansowego odpowie Krzysztof Bolesta, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

ikona lupy />
Materiały prasowe / FOTOBUENO

Władze lokalne w ostatnich latach dotkliwie odczuły konsekwencje zmian klimatu, mierząc się choćby z naprawianiem zniszczeń po ulewnych deszczach. Jakie miejsce zarządzanie wodami opadowymi zajmuje w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu? Jakie rozwiązania mogą minimalizować skutki ekstremalnych zjawisk atmosferycznych? Pierwszego dnia kongresu odbędzie się debata „Zarządzanie wodami opadowymi w mieście a adaptacja do zmian klimatu” realizowana przez organizatorów we współpracy z WWF Polska. W dyskusji wezmą udział Mateusz Balcerowicz, Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Robert Gajda, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Ryszard Gajewski, Prezes Zarządu, Gdańskie Wody Sp. z o. o.; Anna Graczyk, Wiceprezes Zarządu Aquanet S.A., Dyrektor Techniczny. Oczywiście z uwagi na wiodącą tematykę kongresu, nie zabraknie kwestii dotyczących możliwości finansowania potrzeb inwestycyjnych związanych z zarządzaniem wodami opadowymi.

Nowe technologie i AI w administracji publicznej

Rozwój technologiczny w znacznym stopniu przyczynia się do usprawnienia zarządzania infrastrukturą miejską oraz rozszerza dostęp do usług publicznych. Jakie są najlepsze praktyki w wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zarządzaniu miastem? Jak uwspółcześnić i zoptymalizować system regulowania opłat lokalnych w jednostkach samorządu terytorialnego? To kluczowe pytania, wokół których toczyła się będzie dyskusja podczas debaty „Jak technologie wpływają na życie mieszkańców i urzędu? Perspektywy finansowania innowacji w miastach”, której gospodarzem jest Autopay. Poruszona zostanie także kwestia perspektyw finansowania innowacji w miastach.

Sztuczna inteligencja, robotyzacja i automatyzacja procesów biznesowych to pojęcia odmieniane przez wszystkie przypadki w biznesie, a coraz częściej również w sektorze publicznym. Implementacja tych technologii przyczynia się do efektywniejszego wykonywania rutynowych zadań administracyjnych. W jakich obszarach znaleźć można najważniejsze szanse, związane z zastosowaniem technologii robotyzacji w zadaniach instytucji samorządowych? O tym porozmawiają eksperci podczas debaty, której gospodarzem jest Betacom. Wystąpienie wprowadzające wygłosi Tomasz Tybor, Dyrektor ds. Inteligentnej Automatyzacji w Betacom.

Wprowadzanie nowoczesnych technologii nierozerwalnie łączy się z inwestowaniem w kadry. O tym jak przyciągać i kształcić kadry przyszłości rozmawiać będą z kolei eksperci zaproszeni do sesji, której gospodarzem jest Miasto Poznań.

Priorytety nowej kadencji władz lokalnych

Wśród zadań dla samorządowców rozpoczynającej się kadencji bardzo istotne miejsce zajmuje kwestia obrony cywilnej. Wojna w Ukrainie uświadomiła decydentom znaczenie posiadania infrastruktury ochrony ludności i wprowadzenia systemu zarządzania kryzysowego zaczynającego się na poziomie lokalnym – tam, gdzie najszybciej trzeba będzie organizować pomoc ludności cywilnej.

Debatę „Samorząd lokalny, a obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe – stan i perspektywy” podczas Samorządowego Kongresu Finansowego poprowadzi Piotr Małecki, Prezes Zarządu Defence24. Udział w dyskusji potwierdzili: Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm; Marta Majewska, Burmistrz Miasta Hrubieszów oraz Joanna Pińska Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Gdańska.

Nie zabraknie również tematyki związanej z poprawą sytuacji w służbie zdrowia. W debacie „Jak ograniczać koszty i finansować rozwój szpitali samorządowych” wezmą udział Jarosław Białk, Starosta Pucki; Katarzyna Fortak-Karasińska, Radczyni Prawna, Paweł Orłowski, Przewodniczący Rady Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Marek Wójcik, Pełnomocnik Zarządu, Ekspert ds. legislacyjnych w Związku Miast Polskich.

ikona lupy />
Materiały prasowe / FOTOBUENO

Stałym elementem programu kongresu są prezentacje na Scenie Dobrych Praktyk, gdzie pokazywane są udane inwestycje realizowane w miastach i gminach wiejskich oraz Forum Młodych, w ramach którego przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miast zapraszają do dyskusji samorządowców.

Program Samorządowego Kongresu Finansowego: https://localtrends.pl/program-skf-2024/

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest pod linkiem: www.localtrends.pl

Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy

13-14 maja 2024, Sheraton Sopot Hotel

***

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami samorządowymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Gospodarze: Miasto Sopot, Miasto Poznań, Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Organizatorzy: Fundacja Centrum Myśli Strategicznych, Grupa MTP

Patronat Honorowy: Wojewoda Pomorska Beata Rutkiewicz

Partnerzy Samorządowi: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP

Partner Strategiczny: Bank Gospodarstwa Krajowego, , Samorząd Województwa Pomorskiego

Partner Premium: Autopay

Partnerzy: Agencja Rozwoju Pomorza, Betacom

Sponsor: Comarch

Partnerzy Merytoryczni:Instytut Finansów Publicznych, Kompaktowy Pleszew, Polska Unia Mobilności Aktywnej,Think Tank, Związek Miast i Gmin Morskich

Partnerzy Instytucjonalni: Fundacja RC, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, Gdański Klub Biznesu, Polska Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie PRO, Think Tank, Unia Miasteczek Polskich, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolski Związek Pracodawców, Związek Gmin Pomorskich