Artykuły na temat: "przedsiębiorca"

4 grudnia 2018 r.

Wójt nie powinien nakładać grzywny, gdy przyczyny niewypełnienia decyzji były niezależne od przedsiębiorcy