Artykuły na temat: "kodeks cywilny"

20 listopada 2020 r.

Nie da się zamienić majątku ruchomego na gminną nieruchomość

29 lipca 2020 r.

Słowik: Wyzysk przestanie być w cenie [OPINIA]

23 lipca 2020 r.

Tylko pierwsze zawezwanie do ugody przerwie bieg przedawnienia

17 maja 2020 r.

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy wobec pracownika

17 stycznia 2020 r.

Nie można naliczać kary umownej za dni, gdy towar już był dostarczony