Artykuły na temat: "pożyczki"

16 grudnia 2018 r.

Po przewłaszczeniu właściciel może domagać się wydania rzeczy