Jak już informowaliśmy we wczorajszym DGP, do wykazu prac rządu trafił projekt ustawy o działalności lombardowej. Dotarliśmy do jego pierwotnej wersji, która w zasadniczych kwestiach pokrywa się z treścią wpisu do wykazu.
Projekt m.in. definiuje działalność lombardową jako polegającą na: zawieraniu umów pożyczki lombardowej oraz sprzedaży przedmiotu zastawu lombardowego. Zakłada też, że KNF ma prowadzić rejestr firm z branży. Umowy pożyczek lombardowych będą mogli zawierać tylko przedsiębiorcy wpisani do tego wykazu. Także sformułowania „działalność lombardowa” lub „lombard” mają być używane wyłącznie wobec zarejestrowanych podmiotów.