Definicję zabezpieczenia lombardowego należy doprecyzować, a przedsiębiorca lombardowy powinien być zobligowany do prowadzenia strony internetowej – wynika z opinii Rady Legislacyjnej do projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Finansów i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przypomnijmy, proponowane przepisy mają wzmocnić monitoring nad rynkiem lombardów oraz zwiększyć ochronę konsumentów. Rada Legislacyjna przy prezesie Rady Ministrów zaopiniowała projekt ustawy o działalności lombardowej z października ub.r. W międzyczasie komisji prawniczej przedstawiono kolejną wersję, datowaną na 17 stycznia 2023 r., z nowym tytułem: projekt ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Część uwag wydaje się jednak nie tracić na aktualności.
Tak jest m.in. z definicją zabezpieczenia lombardowego, która ma kluczowe znaczenie dla całej ustawy. Poprzedni projekt wymieniał trzy, a obecny cztery rodzaje takiego zabezpieczenia. Obie wersje zawierają jednak zwrot „w szczególności”, który w ocenie rady „nie stanowi adekwatnego remedium wobec zasygnalizowanego w uzasadnieniu problemu potencjalnego obchodzenia ustawy”. Rada postuluje doprecyzowanie tego przepisu.
Inny postulat dotyczy zobligowania przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową do posiadania witryny internetowej. „Koszt stworzenia i utrzymania strony nie jest obecnie wysoki, a jej prowadzenie może przynieść konsumentom istotne korzyści, np. dostęp do informacji o aukcjach” – czytamy w opinii.
Zastrzeżenia rady wzbudził też proponowany przepis dotyczący obowiązkowej sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia na aukcji elektronicznej, w myśl którego zawarcie umowy sprzedaży następuje „z chwilą otrzymania oferty zawierającej najwyższą oferowaną cenę”, a nie z upływem okresu, w jakim aukcja miała trwać. Oznacza to, że umowa będzie zawarta z mocą wsteczną. Niezamierzonym skutkiem może być, według rady, wyłączenie możliwości prowadzenia aukcji na takich platformach jak Allegro.pl i Olx.pl, „ponieważ mało prawdopodobne jest, aby ich operatorzy zmienili zasady prowadzenia aukcji dla przedsiębiorców lombardowych”.
Rada zauważyła, że „przedsiębiorcy, którzy będą zajmować się tylko udzielaniem pożyczek, a sprzedaż przedmiotu zabezpieczenia zlecą innemu podmiotowi, nie będą uznani za prowadzących działalność lombardową”. Wydaje się jednak, że projektodawca uszczelnił już tę lukę. Zgodnie z nową wersją projektu działalność lombardowa polega na zawieraniu przez przedsiębiorcę umów konsumenckiej pożyczki lombardowej „lub” sprzedaży przedmiotów zabezpieczenia lombardowego. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt po komisji prawniczej