Ograniczenie wysokości kosztów pozaodsetkowych, obowiązek badania zdolności finansowej pożyczkobiorcy oraz poddanie firm pożyczkowych kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. To główne elementy uchwalonej w minionym tygodniu przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałaniu lichwie.

– To koniec patologii polegających na tym, że chwilówka urasta do monstrualnych rozmiarów, wskutek czego ludzie tracili domy, mieszkania, dorobek całego życia – mówił po głosowaniu Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. – Ustawa obniża ponad pięciokrotnie koszty pożyczek. Dziś za pożyczkę na 1000 zł wziętą na 30 dni trzeba zapłacić 275 zł kosztów pozaodstekowych, a po naszej zmianie będzie to 50 zł – podkreślał.
Ustawa określa maksymalny limit kosztów dodatkowych dla kredytu konsumenckiego na poziomie 45 proc. całkowitej kwoty pożyczki w całym okresie trwania umowy. Natomiast w przypadku umów zawieranych na podstawie kodeksu cywilnego maksymalne koszty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć 25 proc.
Podczas ostatecznego głosowania Sejm odrzucił poprawkę jeszcze bardziej ograniczającą wysokość kosztów pozaodsetkowych dla pożyczek powyżej 30 dni z 20 proc. do 18 proc. Ale to nie koniec możliwych zmian, bowiem już po głosowaniu Solidarna Polska ustami Marcina Warchoła zapowiedziała, że chce rozszerzyć ochronę przysługującą dziś konsumentom także na przedsiębiorców i rolników indywidualnych. O co zresztą wnosił klub Kukiz’15 (a którą to poprawkę Sejm wcześniej odrzucił).
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Do tego czasu firmy pożyczkowe będą musiały podnieść kapitał zakładowy z 200 tys. zł do 1 mln zł. Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć kary w wysokości do 15 mln zł (na firmę) i do 150 tys. zł na członka zarządu. Instytucje pożyczkowe będą też musiały przed udzieleniem pożyczki badać zdolność kredytową klienta m.in. w biurach informacji gospodarczej i kredytowej, pod rygorem braku możliwości egzekwowania udzielonej pożyczki, a także sprzedaży takiej wierzytelności. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa przed rozpatrzeniem przez Senat