Przypomnijmy, że projekt ustawy pod koniec listopada przyjął rząd. Według ministra Warchoła Sejm być może zajmie się nim w połowie stycznia.
Propozycja zakłada m.in. zmniejszenie limitów pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich, nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad branżą pożyczkową oraz zakaz udzielania pożyczek ze środków pochodzących z emisji obligacji i crowdfundingu pożyczkowego.