Skąd ta inicjatywa? Z danych UOKiK wynika, że w ostatnich latach wzrasta popularność pożyczek udzielanych pod „zastaw” (pożyczek lombardowych).
Z kolei według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, który badał ten rynek na potrzeby zeszłorocznego raportu, wynika, że kiedykolwiek z usług lombardu skorzystało 14 proc. Polaków. Łącznie jest to już prawie 4,5 mln osób. ZPP szacuje też, że liczba lombardów może wynosić od 3 tys. (tyle podmiotów ma odpowiednie PKD) do nawet 40 tys. punktów. Wszystko to oznacza, że skala działalności lombardowej jest niebagatelna.