Uruchomiony w połowie roku Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych już w III kw. miał za sobą pierwsze wydatki – wynika z informacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Dane prezentowane przez państwowy bank, który odpowiada za zarządzanie FWSZ, wskazują, że w końcu czerwca fundusz dysponował kwotą 5,1 mld zł. Trzy miesiące później były to już niespełna 4 mld zł. – Stan ten się zmniejszył w związku z realizacją wypłat na cele określone w ustawie o obronie ojczyzny – informuje biuro prasowe banku. Nie wyjaśnia, jakiego typu wydatki poniósł FWSZ.
W przyszłym roku nakłady obronne mają sięgnąć 138 mld zł, z czego ok. 100 mld wyda budżet państwa. Pozostałe środki ma zapewnić m.in. FWSZ. Zgodnie z informacjami przedstawianymi na początku listopada przez Wojciecha Skurkiewicza, wiceministra obrony, tegoroczny plan finansowy FWSZ przewidywał wpływy i wydatki na poziomie ok. 20 mld zł. – W 2023 r. wpływy są planowane w wysokości 49,3 mld zł, a wydatki są planowane na cele określone w Programie Rozwoju Sił Zbrojnych. Będzie to kwota 45,9 mld zł – mówił przedstawiciel MON.