Jednocześnie Kancelaria Sejmu skierowała dokument do zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego.
Jak pisaliśmy pod koniec grudnia, projekt notyfikowano Komisji Europejskiej. Komisja wyznaczyła datę tzw. stand still, w czasie którego państwo członkowskie powinno odroczyć przyjęcie zgłoszonych rozwiązań na 28 marca. W związku z tym Federacja Przedsiębiorców Polskich skierowała na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek wniosek o wstrzymanie do tego czasu prac legislacyjnych. Jednak, zgodnie z przyjętym dotychczas sposobem postępowania, projekt zapewne będzie procedowany w izbie przed zajęciem stanowiska przez KE.