Artykuły na temat: "sprawozdania finansowe"

1 maja 2018 r.

Zarząd GetBacku przesuwa termin publikacji raportu rocznego i przystępuje do analiz restrukturyzacyjnych