Ocena sprawozdań w 2021 r. jest dla nich tak samo wymagająca jak w 2020 r., kiedy badaniom podlegały sprawozdania za 2019 r. A wszystko z powodu takich zjawisk, jak np. problemy z płynnością finansową spółek w niektórych branżach spowodowane przez lockdown. Tu pojawia się ważne pytanie o kontynuację działalności. Do tego dochodzi jeszcze kwestia pomocy gwarantowanej przez ustawy antycovidowe. A także podkręcenie wyników finansowych przez zarządy.

Na co zatem powinni zwrócić uwagę biegli, aby nie popełnić błędów? Pomocny może okazać się zarówno raport departamentu kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z badań sprawozdań finansowych za 2019 r., jak i wskazówki niezależnych biegłych rewidentów.