Artykuły na temat: "wypowiedzenie umowy o pracę"

14 grudnia 2019 r.

Pracownik na wypowiedzeniu: Jakie ma prawa i kiedy nie musi pracować?

17 października 2019 r.

Pracownik może kwestionować nie tylko wypowiedzenie, lecz także rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

1 kwietnia 2019 r.

Pracownik rozwiązujący umowę z winy pracodawcy nie musi pilnować terminu na odwołanie

23 marca 2019 r.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia [WZORY, PRZYKŁAD, TERMINY]

7 lutego 2019 r.

Poradnik dla pracodawcy. Jak formułować powód wypowiedzenia umowy