Artykuły na temat: "firma"

16 grudnia 2018 r.

Po przewłaszczeniu właściciel może domagać się wydania rzeczy

15 grudnia 2018 r.

Potrącenie z tytułu kary nie wymaga wezwania do zapłaty