Artykuły na temat: "dłużnik"

6 października 2020 r.

Jak dbać o interesy wierzyciela, gdy trwa uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

22 września 2020 r.

Prezes KRK: Uchwała SN jest korzystna z punktu widzenia dłużników. Ma negatywne skutki dla wierzycieli

21 września 2020 r.

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 7 [KOMENTARZ]

27 lipca 2020 r.

Postępowanie restrukturyzacyjne: Jak prawidłowo uzupełnić kartę do głosowania nad układem