Artykuły na temat: "dłużnik"

13 listopada 2019 r.

Część wierzycieli nie składa pozwów ze względu na wyższe opłaty sądowe

8 września 2019 r.

Walka z zatorami płatniczymi: Uporczywych dłużników czekają surowsze sankcje

10 sierpnia 2019 r.

Czy zawezwanie dłużnika do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia?