Bartosz Magnowski, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, partner w Karasiński Magnowski Młocek sp.p.
Wojciech Młocek, radca prawny, partner w Karasiński Magnowski Młocek sp.p
Propozycje układowe to jeden z ważniejszych dokumentów przygotowywanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Z niego wierzyciel dowie się, na jakich warunkach dłużnik chce spłacić swoje zobowiązania. Jeżeli chce wziąć aktywny udział w postępowaniu, powinien starannie przyjrzeć się tym propozycjom, ocenić je oraz poprawnie oddać głos w głosowaniu nad układem. Obecnie, wraz z rozpoczęciem funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), proces oddania głosu może powodować pewne trudności i wątpliwości.

Co to za dokument

Propozycje układowe to nic innego jak warunki, na jakich dłużnik zamierza po zawarciu i zatwierdzeniu układu przez sąd spłacić swoich wierzycieli. Co do zasady dłużnik zawsze składa własne propozycje układowe – jednak uprawnionymi do złożenia swoich propozycji są również: nadzorca sądowy/zarządca, rada wierzycieli i wierzyciel lub wierzyciele dysponujący więcej niż 30 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.