Najsumienniejsi w regulowaniu rachunków są mieszkańcy województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego – wynika z najnowszego Rankingu Rzetelności Konsumentów Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy. Najmniej sumienni okazali się mieszkańcy Śląska, Pomorza oraz Warmii i Mazur.

Eksperci wzięli pod uwagę łączny dług w każdym województwie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnią wartość zaległości statystycznego dłużnika w każdym z nich oraz wielkość odsetka osób zadłużonych wśród wszystkich mieszkańców.

– Jak wynika z naszych danych, najmniej pieniędzy łącznie do oddania mają mieszkańcy województw: podlaskiego (918 mln zł), świętokrzyskiego (którzy muszą zwrócić 948 mln zł), a także opolskiego (którego zadłużenie w sumie wynosi 1 mld zł). Z kolei najwyższą kwotę zobowiązań, opiewającą na niemal 6,5 mld zł, uzbierali Mazowszanie oraz Ślązacy, którzy są winni wierzycielom 6,2 mld zł. Wartość zadłużenia przypadająca na konkretny region nie świadczy jednak o rzetelności płatniczej jego mieszkańców, ponieważ jest pochodną liczby mieszkańców – mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Dopiero przeliczenie tego długu na 1000 mieszkańców, uwzględnienie średniej zaległości statystycznego dłużnika oraz odsetka, jaki dłużnicy stanowią wśród wszystkich zamieszkujących województwo, pozwala na identyfikację regionów z lepszą lub gorszą rzetelnością finansową. Im mniejsze dług i odsetek dłużników, tym więcej punktów. Ich suma decydowała o pozycji w rankingu.

To kolejna edycja Rankingu Rzetelności. Widać, że nie ma tu przypadkowości. Mieszkańcy województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i podlaskiego potwierdzają co roku swoją sumienność, zmieniając się tylko miejscami. W tym wydaniu rankingu Podkarpacie zastąpiło Małopolskę, która spadła na trzecie miejsce.

Autorzy rankingu zwracają uwagę, że mieszkańcy Podkarpacia prowadzą, jeśli chodzi o rzetelność, mimo że ich łączne zadłużenie wcale nie jest najniższe i wynosi 1,1 mld zł (14. miejsce w Polsce). Za to dłużnicy stanowią wśród nich zaledwie 3,23 proc., czyli najmniej w Polsce.

Coś niedobrego stało się natomiast na Śląsku. Jeszcze na koniec 2023 r. region zajmował 10. pozycję w rankingu, a po I kw. 2024 r. zjechał na ostatnią.©℗

ikona lupy />
Wskaźnik rzetelności konsumentów / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe