Upadłość jest postępowaniem, które radykalnie zmienia sytuację dłużnika i jego wierzycieli. Dlatego warto je zaskarżyć, gdy w jego toku zapadają niesatysfakcjonujące rozstrzygnięcia. Jak to zrobić?