Od początku lipca nauczyciel przebywa w szpitalu z powodu choroby COVID-19, która przerwała jego urlop. Rekonwalescencja może się jeszcze przedłużyć na kolejne tygodnie. Nauczyciel zatrudniony jest w placówce feryjnej. Według jakich zasad będzie mógł kontynuować urlop?
Nauczyciel, który nie skorzystał w całości lub części z wypoczynku, ma prawo do urlopu w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Oznacza to, że nieskorzystanie z jakiejkolwiek części wypoczynku w czasie ferii i w pełnym wymiarze ich trwania powoduje powstanie prawa do urlopu w innym terminie. Co ważne, ustalenie prawa do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego może nastąpić dopiero po zakończeniu ferii zimowych i letnich. Wcześniej bowiem nie wiadomo, ile urlopu nauczyciel wykorzystał. Wymiar przysługującego nauczycielowi uzupełniającego urlopu wypoczynkowego oblicza się jako różnicę pomiędzy 8 tygodniami (56 dniami) a okresem wykorzystanego urlopu. Wymiar ten będzie można ustalić najwcześniej we wrześniu 2021 r.