Wczoraj przyjęła ją Rada Ministrów. W głównej mierze projekt dotyczy zmian w strukturze Biura RF oraz Funduszu Edukacji Finansowej, którego środki są przeznaczane na podnoszenie kompetencji finansowych społeczeństwa.
W przygotowywanej regulacji zawarto propozycję zwiększenia wysokości kary pieniężnej ze 100 tys. zł na 1 mln zł, którą RF może nakładać na podmioty rynku finansowego naruszające ustawowe obowiązki. Przykładowo chodzi o niezamieszczanie w umowie zawartej z klientem informacji na temat procedury reklamacji, a także utrudnianie mu realizacji jego praw albo nieprzekazywanie żądanych przez RF dokumentów.