Na stronach Rządowego Centrum Legislacji właśnie opublikowano projekt nowelizacji ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (nr z wykazu UD317), w wersji po poprawkach komisji prawniczej. W głównej mierze projekt dotyczy zmian w strukturze Biura Rzecznika Finansowego (RF) oraz Funduszu Edukacji Finansowej, którego środki przeznaczane są na podnoszenie kompetencji finansowych społeczeństwa.