Artykuły na temat: "art. 7"

18 października 2018 r.

"Żaden kraj nie ma prawa pouczać Polski na temat zasad demokracji, ponieważ Polska uczyniła najwięcej dla zachowania demokracji w Europie"