Znaczna liczba przedstawicieli krajów UE w konsultacjach przed piątkowym szczytem UE opowiedziała się za powiązaniem dostępu do funduszy z praworządnością czy uczestnictwem np. w polityce migracyjnej - poinformowało źródło unijne.

Takie stanowisko w zasadzie przesądza, że Komisja Europejska w majowym pakiecie dotyczącym przyszłych wieloletnich ram finansowych zaproponuje uwarunkowanie funduszy od sprawnie funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości.

W opublikowanym w ubiegłym tygodniu dokumencie KE ws. wieloletniego budżetu warunkowość była wskazywana jako opcja. Rozmówcy PAP tłumaczyli, że jeśli nie będzie ona miała wystarczającego poparcia, Komisja może zrezygnować z forsowania tego konceptu.

Wysokiej rangi urzędnik unijny, zaangażowany w prace przed piątkowym szczytem, relacjonując spotkanie przedstawicieli państw unijnych zastrzegał, że poza znaczną liczbą popierających warunkowość były też głosy przeciwko wiązaniu dostępu do funduszy z praworządnością.