Dzisiaj rząd podjął decyzję w sprawie płacy minimalnej. Zaproponowano, aby od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4626 zł. W przyszłym roku wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 30,20 zł.

Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku, czyli 4626 zł, oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (4 300 zł), czyli o 7,6 proc.

Natomiast proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 roku, czyli 30,20 zł, oznacza wzrost o 2,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł), czyli o 7 proc.

Płaca minimalna 2025 - kiedy decyzja?

Rząd ma czas do 15 czerwca, aby przedstawić propozycję płacy minimalnej w 2025 roku Radzie Dialogu Społecznego. Ostateczna wysokość po konsultacjach będzie przekazana do publicznej wiadomości maksymalnie do połowy października.

Dzisiejsza decyzja Rady Ministrów, która zbierze się około godziny 10:00, jest kluczowa. Dlaczego? W ciągu poprzednich lat w RDS nie doszło do porozumienia między pracodawcami a związkami zawodowymi, co oznaczało, że ostatnie słowo w tej materii należało do rządu.

Propozycja związków zakłada wzrost o 4650 zł brutto, natomiast organizacje pracodawców postulują zostawienie płacy minimalnej na niezmienionym poziomie w kwocie 4300 zł brutto.