Wynagrodzenie minimalne w 2025 roku wyniesie 4626 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa z kolei 30,20 zł brutto. Ile to będzie „na rękę”?

Płaca minimalna 2025 - ile wyniesie?

Rada Ministrów podjęła decyzję dotyczącą najniższej krajowej w 2025 roku. Najmniej zarabiający otrzymają podwyżki w wysokości 326 zł zł brutto, licząc od kwoty płacy minimalnej obowiązującej od lipca 2024.

Propozycja rządu, czyli płaca minimalna na poziomie 4626 zł brutto, jest również wyższa od ustawowego minimum.

Płaca minimalna 2025 - ile to "na rękę"?

4626 zł to jednak nie jest kwota, która trafi na konta najmniej zarabiających. Netto, a więc „na rękę” wynagrodzenie minimalne w 2025 roku wyniesie 3483,51 zł. Od wynagrodzenia brutto trzeba odjąć:

  • Składkę emerytalną - 451,5 zł
  • Składkę rentową - 69,39 zł
  • Składkę na ubezpieczenie chorobowe - 113,34 zł
  • Zaliczkę na podatek dochodowy – 149 zł

Płaca minimalna 2025

Propozycja wysokości płacy minimalnej 2025 podana przez Radę Ministrów nie kończy procesu jej ustalania. Teraz będzie ona dyskutowana przez Radę Dialogu Społecznego, która przedstawi swoją rekomendację. Ma na to czas do 15 lipca. Jeśli tego nie zrobi, to Rada Ministrów sama ustali wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku. Nastąpi to do 15 września.