Witold Chmarzyński, radca prawny, partner, kancelaria CCLaw
Mateusz Filipczyk, adwokat, kancelaria CCLaw

Przy tym nieco inne są wymogi dotyczące budynków niemieszkalnych, a nieco inne budynków mieszkalnych. Ponadto w przypadku tych drugich krąg zobowiązanych jest szerszy.