Artykuły na temat: "przepisy"

22 listopada 2020 r.

Czy nowe przepisy prawa budowlanego przyczynią się do uproszczenia procedur?

19 listopada 2020 r.

Węzeł gordyjski do rozsupłania w KRS [ANALIZA]

19 listopada 2020 r.

Projekt nowelizacji ustawy aborcyjnej. Prezydent niechybnie stworzy wątpliwości interpretacyjne