Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo obecnie wciąż trwają dyskusje, czy opłacanie składek za pierwsze półrocze 2022 r. było konieczne. Wydaje się, że zakończą się one dopiero wtedy, gdy sprawy rozstrzygną sądy. Przy czym, co należy wyraźnie podkreślić, że nie ma już wątpliwości, że prokurenci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu za okres od 1 lipca 2022 r. A to dlatego, że 1 lipca 2022 r. obowiązują już przepisy Polskiego Ładu 2.0, tj. ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała m.in. ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: u.ś.z.). Nowelizacja ta zmieniła bowiem brzmienie art. 66 ust. 1 pkt 35a u.ś.z. Obecnie zgodnie z tą regulacją ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania” oraz oddzielnie wymienieni prokurenci. Pisaliśmy też o tym w artykule „Ubezpieczenie zdrowotne: prokurenci z nadpłatą czy bez?” (dodatek Ubezpieczenia i Świadczenia z 21 lipca 2022 r., DGP nr 140).