Zbigniew Parafianowicz

Zbigniew Parafianowicz

Informacje o autorze

Pracował wcześniej w „Życiu”, „Nowym Państwie”, „Fakcie” oraz „Dzienniku”. Absolwent politologii oraz filologii rumuńskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kilkukrotnie wyjeżdżał jako korespondent do Iraku i Afganistanu. Interesuje się krajami Europy Wschodniej i byłego ZSRR, wojskowością oraz operacjami wojskowymi na świecie, a także energetyką.

Zbigniew Parafianowicz: Niemcy

14 marca 2019 r.

Parafianowicz: Niemcy i Francja akceptują rosyjską doktrynę ograniczonego użycia siły

13 września 2018 r.

Parafianowicz i Potocki: Polskie służby specjalne podały Niemcom Kozłowską na tacy [OPINIA]

4 września 2018 r.

Zagładę przeżyłem na aryjskim akcie zgonu [WYWIAD]

5 grudnia 2017 r.

Parafianowicz: Jedna decyzja konsula RFN i autorytet Polski w gruzach

27 listopada 2017 r.

Parafianowicz: Szyfrogramy MSZ i Niemcy mistrzowie Realpolitik

8 czerwca 2016 r.

Parafianowicz: Bunt elit przeciwko otwartości za wszelką cenę