Artykuły na temat: "Europejski Trybunał Praw Człowieka"

24 sierpnia 2018 r.

Trybunał w Strasburgu: Za błędy medyczne niezależnie od odszkodowania przysługuje zadośćuczynienie

30 maja 2017 r.

Państwo powinno się aktywnie zaangażować w walkę z przemocą domową