Nadzoruję prace nad projektem ustawy, która będzie regulowała systemowe wdrażanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - powiedział wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Zapytany o etap prac wiceminister zaznaczył: "W najbliższych dniach skończymy prace razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i będziemy rozpoczynać wewnątrzrządowe".

W radiu TOK FM wiceszef MS Krzysztof Śmiszek poinformował, że nadzoruje prace nad projektem ustawy, która "będzie regulowała systemowe wdrażanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka".

Śmiszek o postępowaniu Komisji Europejskiej wobec Polski

Śmiszek został zapytany o zapowiedzi zakończenia przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce na mocy art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Przytoczono także zarzuty opozycji dotyczące trwania procedury, nie dającej jeszcze efektów.

"Niech przemówią fakty" - zaznaczył wiceminister. Jak dodał, przez ostatnie lata jednym z zarzutów przeciwko Polsce był fakt pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy stosują prawo europejskie. "Proszę dziś mi pokazać taki przykład" - podkreślił.

Śmiszek o wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

"Sam nadzoruję prace nad projektem ustawy, która będzie regulowała systemowe wdrażanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka" - przyznał wiceminister. "Będziemy jednym z pierwszych krajów w Radzie Europy, który przyjmie ustawę, która będzie wdrażała system - jak jest wyrok ETPC, to rząd ma obowiązek w ciągu tylu i tylu miesięcy go wdrożyć i nie dyskutować" - zadeklarował. "Chcemy systemowo regulować te kwestie" - wyjaśnił.

"Widzę różnicę pomiędzy pluciem na traktaty, szczuciem na sędziów stosujących prawo europejskie, szczuciem na UE a tym, co dzieje się dzisiaj" - dodał Śmiszek.

Śmiszek o współpracy z Bodnarem

Zapytany o etap prac nad projektem ustawy, wiceminister powiedział: "W najbliższych dniach skończymy prace razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i będziemy rozpoczynać prace wewnątrzrządowe".

Wiceminister Śmiszek zapowiedział także, że wraz z szefem MS Adamem Bodnarem oraz ministrem ds. UE Adamem Szłapką 21 maja złożą wizytę w Brukseli, aby mówić o "postępie w pracach nad przywracaniem praworządności".

Zakończone postępowanie wobec Polski

Komisja Europejska poinformowała, że zakończy prowadzoną od 2017 r. procedurę, wszczęta przeciwko Polsce na mocy art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej ze względu na stwierdzone zagrożenie rządów prawa. Z informacji wynika, że o zamiarze wycofania wniosku 21 maja poinformuje unijnych ministrów wiceprzewodnicząca KE odpowiedzialna za praworządność Viera Jourova.