Artykuły na temat: "nieruchomości"

20 lutego 2019 r.

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, cz. 2

3 lutego 2019 r.

Brak zgody sąsiadów? Granice działek ustali sąd

2 lutego 2019 r.

Decyzja niezgodna z planem zagospodarowania musi być uchylona

Serwisy Tematyczne