Artykuły na temat: "długi"

4 grudnia 2019 r.

Ustawodawca powinien wprowadzić jasne zasady odzyskiwania długów przez podmioty inne niż komornicy