Artykuły na temat: "długi"

10 sierpnia 2019 r.

Czy zawezwanie dłużnika do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia?

25 lipca 2019 r.

Uzyskanie przez kontrahentów zapłaty ważniejsze od kary

9 lipca 2019 r.

Za spłacanie tylko jednego wierzyciela grozi odpowiedzialność