Liczba osób mających problemy finansowe zmniejszyła się o 53 318 osób. Jednak mimo poprawiającej się koniunktury gospodarczej zadłużenie pełnoletnich Polaków zwiększyło się rok do roku o 7 proc. i osiągnęło 86,3 mld zł - wynika z raportu BIG InfoMonitor. Najbardziej zadłużone są osoby między 45 a 54 rokiem życia oraz w przedziale wiekowym 35-44 lata.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na które powołuje się BIG InfoMonitor, wzrost gospodarczy w Polsce zyskuje na dynamice. PKB wzrosło w pierwszym kwartale o 0,5 proc. kwartał do kwartału oraz o 2 proc. rok do roku. Jak wskazano możemy to zawdzięczać rosnącej konsumpcji prywatnej. Jednak jak poinformował BIG InfoMonitor, jednocześnie rośnie całkowite zadłużenie Polaków. Z przedstawionych danych wynika, że na koniec kwietnia 2024 r. zadłużenie pełnoletnich osób wyniosło ponad 86,3 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 6 mld zł, czyli 7 proc. rok do roku.

Mniej osób z problemami finansowymi

Jednocześnie liczba osób z problemami finansowymi zmniejszyła się rok do roku o 53 318 osób i wyniosła 2 623 831. Oznacza to, że choć dłużników jest mniej, problemy finansowe tych, którzy je mają, wyraźnie się pogłębiły - wskazali eksperci BIG InfoMonitor.

Nieliczni bez problemów finansowych

"Ożywienie gospodarcze to zasługa rosnącej konsumpcji prywatnej. Jednak warto zaznaczyć, że na taki luksus pozwalają sobie nadal nieliczni, większość z nas wciąż kalkuluje wydatki, tak aby zoptymalizować ich wykorzystanie. Przemyślany sposób dokonywania zakupów, czyli odpowiedzialne zachowania konsumpcyjne mają też swoje pozytywne następstwa, przede wszystkim przyczyniają się do ograniczania skutków nadmiernego konsumpcjonizmu i wpływają też na to, że liczba osób z problemami finansowymi spada, co widać zresztą w naszych danych" – zaznacza Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Najbardziej zadłużeni

Według przekazanych przez BIG InfoMonitor informacji, spośród sześciu grup wiekowych najbardziej zadłużone są osoby między 45 a 54 rokiem życia oraz w przedziale wiekowym 35-44 lata. Łącznie ich zobowiązania stanowią ponad połowę (56 proc.) zadłużenia obywateli Polski. Najmniej dłużników jest grupie najmłodszych dorosłych w przedziale 18-24 lata. Ich zaległości wynoszą nieco ponad 1 mld zł, a udział w łącznej kwocie zaległości Polaków wynosi 1,2 proc.

BIG InfoMonitor

BIG InfoMonitor gromadzi i udostępnia informacje o wiarygodności płatniczej uczestników rynku. Spółka prowadzi rejestr dłużników. Baza BIG InfoMonitor zawiera około 6 mln informacji o długach. Umożliwia dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki.