Od 1 lipca 2024 r. wrośnie minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. W związku z tym osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim (L4) mogą otrzymać wyższe świadczenie chorobowe. Ile wyniesie nowa minimalna podstawa zasiłku chorobowego? I jak wyliczyć jego wysokość?

Pracownicy, którzy są ubezpieczeni, mają prawo do zasiłku chorobowego w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, a to zmieni się 1 lipca 2024 r. Pamiętajmy, że kwota zasiłku chorobowego uzależniona jest od zarobków osoby ubezpieczonej, natomiast podstawa wymiaru zasiłku to średnie wynagrodzenie pracownika z ostatnich 12 miesięcy.

Co jednak ważne, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę po jego pomniejszeniu o 13,71 proc.

Zasiłek chorobowy. Nowa minimalna podstawa wymiaru od lipca 2024 [KWOTY]

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w 2024 roku zmienia się dwa razy: 1 stycznia i 1 lipca. Ile wynosi w poszczególnych okresach?

 • Od 1 stycznia do 30 czerwca - 3660,42 zł
 • Od 1 lipca do 31 grudnia – 3710,47 zł.

Należy pamiętać, że miesięczny zasiłek chorobowy, uzależniony jest zarobków ubezpieczonego i wynosi:

 • 80 proc. podstawy wymiaru, w tym także za okres pobytu w szpitalu,
 • 100 proc. podstawy wymiaru, także za czas pobytu w szpitalu, jeśli niezdolność do pracy wynika:
 • z powodu wypadku w pracy
 • z powodu wypadku w drodze do pracy albo z pracy,
 • w czasie ciąży,
 • ze względu na poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi pobranie komórek, tkanek i narządów.

Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Podstawę wymiaru zasiłku pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone:

 • za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy albo
 • za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub odpowiednio wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Zasiłek chorobowy. Jak długo można go pobierać?

Zasiłek chorobowy można pobierać przez dwa okresy w roku:

 • 182 dni w przypadku choroby,
 • 270 dni w przypadku ciąży, albo gruźlicy.

Co istotne - do liczby dni wlicza się zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak i czas poprzednich – jeśli nie przekroczyły 60 dni – niezależnie od rodzaju choroby.

Dla kogo zasiłek chorobowy? [KRYTERIA]

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikom, którzy są ubezpieczeni. Zasiłek można generalnie otrzymać dopiero po upływie tzw. okresu wyczekiwania. Dla osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu zasiłek chorobowy jest dostępny po 30 dniach ciągłego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast osoby, które dobrowolnie się ubezpieczyły, zyskują prawo do zasiłku po upływie 90 dni ciągłego ubezpieczenia chorobowego.

W pewnych przypadkach okres wyczekiwania nie jest wymagany. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

 • absolwentom szkół lub uczelni, a także osobom kończącym kształcenie w szkole doktorskiej, jeśli zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do niego w ciągu 90 dni od ukończenia kształcenia.
 • osobom, których niezdolność do pracy wynika z wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
 • osobom, które posiadają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia.
 • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji.