Początkujący nauczyciele zarobią więcej

Jak powszechnie wiadomo, system wynagradzania nauczycieli opiera się na konstrukcji średniego wynagrodzenia pedagogów, które zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy – Karta nauczyciela (dalej: KN) składa się z: