Zmiany wprowadzone przez ustawę z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265), nazywaną Polskim Ładem 2.0., są istotne nie tylko dla podatników, lecz także dla płatników. Osoby zajmujące się rozliczeniami zaliczek na podatek dochodowy pracowników cały czas borykają się ze zmianami, a co gorsza muszą uwzględniać je w trakcie roku. To oczywiście rodzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów. Nic dziwnego, że w czasie szkoleń księgowi dzielą się swoimi obawami i zadają liczne pytania. Przedstawiamy odpowiedzi na niektórych z nich.