Możliwość wprowadzania konsumentów w błąd poprzez eksponowanie przede wszystkim korzyści z inwestycji w udziały spółek deweloperskich – to skłoniło prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego do wszczęcia postępowania przeciwko trzem podmiotom z grupy kapitałowej HRE Investments.

Ponadto zostało wszczętych 10 postępowań w sprawie nałożenia kary na spółki z tej grupy za nieudzielenie informacji w toku postępowania wyjaśniającego. Co więcej, zarzuty postawiono również dwóm osobom zarządzającym.
Przedsiębiorcy, wobec których toczy się postępowanie, oferują konsumentom inwestycje w postaci nabycia udziałów w spółkach celowych realizujących projekty deweloperskie. Prezes UOKiK ma zastrzeżenia do materiałów informacyjnych tych podmiotów. Przedstawiane są tam bowiem głównie możliwe korzyści z inwestycji, a pomijane informacje o istotnych ryzykach.
W praktyce środki inwestorów nie są bowiem zabezpieczone w żaden sposób poza zapewnieniami spółek. Nie ma też gwarancji ich zwrotu. A z uwagi na to, że nabywcy mieszkań nie kupują lokali, lecz inwestują w akcje spółek, nie dotyczą ich regulacje chroniące osoby kupujące lokale. Tym samym, zdaniem prezesa UOKiK, deweloperzy z grupy HRE Investments mogą realizować projekty bez angażowania własnego majątku, a ryzyko niepowodzenia budowy lub sprzedaży mieszkań jest przerzucane na konsumentów inwestujących w akcje.
– Podkreślanie korzyści z pominięciem ryzyk inwestycji może powodować, że konsumenci będą przekonani o pewności zwrotu zainwestowanych środków i tym samym mogą zostać wprowadzeni w błąd – tłumaczy Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie urzędu.
Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów grozi kara finansowa do 10 proc. obrotu każdej z firm, którym zarzucono złamanie prawa. Osobom zarządzającym grozi sankcja pieniężna do 2 mln zł. Za uchylanie się od odpowiedzi na zadane przez UOKiK pytania grozi zaś kara do 50 mln euro. ©℗