Ponadto zostało wszczętych 10 postępowań w sprawie nałożenia kary na spółki z tej grupy za nieudzielenie informacji w toku postępowania wyjaśniającego. Co więcej, zarzuty postawiono również dwóm osobom zarządzającym.
Przedsiębiorcy, wobec których toczy się postępowanie, oferują konsumentom inwestycje w postaci nabycia udziałów w spółkach celowych realizujących projekty deweloperskie. Prezes UOKiK ma zastrzeżenia do materiałów informacyjnych tych podmiotów. Przedstawiane są tam bowiem głównie możliwe korzyści z inwestycji, a pomijane informacje o istotnych ryzykach.