Alternatywą jest w tej sytuacji niezwłoczne wykupienie tzw. ubezpieczenia granicznego. Najkrótszy okres jego ważności wynosi 30 dni, najdłuższy – rok.
Darmowe polisy