W firmie, którą obsługuje moje biuro, od 1 stycznia do 28 lipca zatrudniono na pełny etat pracownika. Udzielono mu 16 dni urlopu wypoczynkowego. Następnie osoba ta od 1 sierpnia do 31 grudnia 2021 r. ma zostać zatrudniona na 1/2 etatu. Jak obliczyć urlop wypoczynkowy za cały rok, gdy przysługuje jej 26-dniowy wymiar urlopu?

Wymiar urlopu pracownika na podstawie art. 154 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.) wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, a gdy zatrudnienie przekracza ten wymiar, to urlop wynosi 26 dni. Zakładając, że osoba ta ma ponad dziesięcioletni staż, za podstawę obliczeń należy więc przyjąć 26 dni urlopu w okresie pierwszego zatrudnienia i proporcjonalnie do etatu 13 dni w okresie drugiego zatrudnienia. Przy czym urlop należy rozliczyć odrębnie dla każdego zatrudnienia i proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku. I tak z tytułu pierwszej umowy pracownikowi przysługuje 16 dni urlopu wypoczynkowego, tj. 128 godzin. Z tytułu zatrudnienia od 1 sierpnia do końca roku w wymiarze 1/2 etatu pracownik nabywa prawo do 6 dni urlopu, tj. 48 godzin.