Izabela Rakowska-Boroń: bezrobocie

18 lipca 2008 r.

"Fundusz Pracy sfinansuje bezrobotnemu studia podyplomowe"