Karolina Topolska: związki zawodowe

21 września 2018 r.

Zleceniobiorca utworzy związek zawodowy od 2019 r. Będzie miał wpływ na wynagrodzenie i urlop etatowca

14 września 2017 r.

MRPiPS: Najpierw regulamin, potem związek zawodowy