Karolina Topolska: Wszystkie

10 października 2019 r.

Unia podsumowała delegowanie. Jeden rynek, niejedna dyrektywa i wiele różnic między krajami członkowskimi UE